Tack för att du blivit medlem!

Betala ditt medlemskap nedan.

Använd din Swish-app för att skanna koden nedan för att slutföra din betalning. Aktuella terminsavgifter inklusive medlemskap i föreningen finns nedan.

Du kan också betala manuellt till Swishnummer: 1233826989 eller till Plusgironummer: 21 88 40–7.

Hur mycket ska jag betala?

Priser som gäller för denna terminen. Du kan också stötta föreningen utan att träna, genom att bara betala medlemsavgiften.

Badminton

300 kr

Barngympa

350 kr

Gruppträning

450 kr

Innebandy

300 kr

Stödmedlem

25 kr