Möt styrelsen

Styrelsen har följande sammansättning.

Theres Hansen

Ordförande

Inger Olofsson

Vice ordförande

Helena Ramberg

Kassör

Monika Brentel

Sekreterare

Berit Haggren

Vice sekreterare

Helen Karlsson Jacobsson

Suppleant

Ingvar Gustavsson

Suppleant

Jennie Granfelt

Suppleant

Övriga engagemang i föreningen

Dessa underbara människor hjälper oss med övriga uppdrag.

Allan Mattsson

Revisor

Ajna Dzanic

Revisor

Åke Alshoff

Revisorssuppleant

Jennie Granfelt

Valberedning

Ingvar Gustavsson

Valberedning

Vakant

Spåransvarig