Policy och värdegrund

Bergunda Gymnastikförening

Denna policy och värdegrund är reviderad av styrelsen i september 2018. Den finns utlagd på föreningens hemsida och kommer att aktualiseras årligen vid årsmöten.

 

Föreningens verksamhetsidé

 • Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt, såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

 

Trygg föreningsmiljö

 • Som ledare är man en förebild och våra ledare är informerade om och följer föreningens policy och värdegrund.
 • Ledare som möter barn och ungdomar i föreningens verksamhet, ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Utdraget visas upp för två av föreningen utsedda personer. Om utdraget visar att personen är dömd för vålds-, sexual- och/eller narkotikabrott får inte personen verka som ledare. Uppgifterna hanteras enligt GDPR
 • Ledare är ansvarig för att åtgärder vidtas, om någon skadar sig eller vid annat akut läge, och har alltid mobiltelefon med sig.

 

Etik, jämställdhet och integration

 • All motionsverksamhet inom BGF är öppen för alla – nybörjare och avancerade, pojkar och flickor, män och kvinnor – oavsett bakgrund och härkomst.
 • Vi uppmanar mera erfarna medlemmar att ta hand om nybörjare och få dem att känna sig välkomna i gruppen.
 • Vi hjälper varandra att utvecklas tillsammans och inte i konkurrens med varandra.
 • Vi premierar inte fysisk styrka, vilket gör att barn, kvinnor och män kan motionera på lika villkor.
 • Alla aktiviteter för barn görs lekbetonade och tävlingssituationer avdramatiseras.
 • Motionsaktiviteter för alla ålderskategorier sker i glädjefylld atmosfär.

 

Alkohol, tobak, droger och doping

 • Vår förening skall inte främja alkoholförtäring.
 • Alkohol får inte förtäras under eller i direkt anslutning till träning eller tävling.
 • Servering av alkohol får endast ske om alkohollagens krav är uppfyllda.
 • Rökning eller snusning får inte förekomma i träningslokalen eller direkt utanför.
 • Tobak får inte erbjudas till personer under 18 år, av ledare eller andra medlemmar.
 • Vår förening tar avstånd från all användning av narkotika och dopingmedel.
 • Vi följer Riksidrottsförbundets regler gällande dopingpreparat.

 

 Trafiksäkerhet

 • Förare som transporterar våra medlemmar ska vara vana bilförare (ha flerårig erfarenhet av körning) och följa gällande trafikregler.
 • Förare skall vara utvilade, nyktra och får inte ha intagit alkohol kvällen före körningen.
 • Vid längre bilresor bör körningen delas upp mellan flera förare.